Regulamin RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji, oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym w „TERVIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS: 395894) w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Jan Andrzej Barczyński – Prezes Zarządu „TERVIS” Sp. z o.o. (KRS: 395894) *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi formularza kontaktowego. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać *